top of page
  • logo
  • Google Classic
  • YouTube Classic
  • Facebook App Icon

 

"דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות"

(מדברי האר"י זצ"ל - עץ חיים)

השיעורים השבועיים

שיעורים נוספים בנושאים שונים

חדש! מארבע בחינות דאור ישר עד לצמצום ב' ב-30 שעות 

לימוד חכמת הקבלה ע"פ שיטת בעל הסולם

עטרת שלמה אשלג הינה קבוצת תלמידים ללימוד חכמת הקבלה ע"פ שיטת בעל הסולם מפי הרב המקובל, עקיבא הלוי אורצל אשר ממשיך את דרך מורו ורבו, הרב המקובל, שלמה בנימין הלוי אשלג זצ"ל, בנו של בעל הסולם.

רב עקיבא ממשיך את עבודת הקודש של מסירת שיעורי הקבלה שהעביר לו מורו זצ"ל ע"פ דרך אביו המקובל האלוקי, רבי יהודה לייב הלוי אשלג זצ"ל.

 

לימוד חכמת הקבלה מיועד לכל אדם אשר מבקש להכיר את מחשבת הבריאה ואת פנימיות התורה. כפי שכותב זאת בעל הסולם בהקדמה לתלמוד עשר הספירות:

"בריש מלים, מצאתי לי צורך גדול לפוצץ מחיצת ברזל, המצויה ומפסקת בינינו לבין חכמת הקבלה, מעת חורבן הבית ואילך, עד דורנו זה, שהכבידה עלינו במדה חמורה מאד, ומעוררת פחד שלא תשתכח ח"ו מישראל..."

 

" אכן, אם נשים לבנו להשיב רק על שאלה אחת מפורסמת מאד, בטוח אנכי שכל השאלות והספיקות הללו יתעלמו מן האופק ותביט אל מקומם ואינם. והיינו השאלה הזעומה הנשאלת מכל בני ירד, שהיא: מהו הטעם בחיינו. כלומר, מספר שנות חיינו הללו, העולים לנו ביוקר כל כך, דהיינו מרבית היסורים והמכאובים שאנו סובלים בעדם, בכדי להשלימם על אחריתם, הנה מי הוא הנהנה מהם. או ביתר דיוק, למי אני מהנה. והן אמת שכבר נלאו חוקרי הדורות להרהר בזה, ואין צריך לומר בדורנו זה, שלא ירצה מי שהוא אפילו להעלותה על הדעת. עם כל זה עצם השאלה בעינה עומדת בכל תוקפה ומרירותה, שהרי לעתים היא פוגשת אותנו בלתי קרוא, ומנקרת את מוחינו, ומשפילתנו עד עפר, בטרם שנצליח למצוא התחבולה הידועה, דהיינו, להסחף בלי דעת בזרמי החיים, כדאתמול."

 

קבוצת התלמידים מורכבת מחברים רציניים מכל שכבות האוכלוסייה

שהתאספו ורצונם ללמוד את פנימיות התורה וחכמת הקבלה ביחד!

כיום ישנם שיעורי בסיס המתקיימים מדי שבוע בימי שני ושיעורים מתקדמים "פתיחה לחכמת הקבלה" המתקיימים בימי שלישי

לשיעורים ועדכונים הצטרפו אלינו בטלגרם וביו טיוב: 

  • logo
  • YouTube Classic

פרסומים אחרונים - מאמרים ושאלות

שאל את הרב

יש לך שאלה? שמעת את השיעור ורוצה לחדד משהו?

בתיבה למטה ניתן להזין פרטים ולשלוח את השאלות ישירות לרב.

 

את השאלות והתשובות הנבחרות נעלה לעמוד "שאל את הרב".

Success! Message received.

bottom of page