© כל הזכויות שמורות. אתר זה הוקם ע"י תלמידי עטרת שלמה אשלג

צור קשר: הנכם מוזמנים לכתוב לנו בכל נושא: הצעות, תגובות, שאלות, לכתובת מייל: ateretshlomo.ashlag@gmail.com

יכול רבי שמעון לפטור את העולם כולו מן הדין

תיקונו של רבי שמעון בר יוחאי לכל הדורות

עניין הגלות של רשב”י למערה וצערו במערה יש בו סודות נעלמים. כל עניין הגלות הזו יש בו תיקון כללי לכל הדורות, אין זה ענינו של רשב”י בלבד. כי רשב”י מנהיג הדור - מרמז על הכלל כולו וכמ”ש בגמ' (סוכה מ”ה ע"ב) ”אמר ר' ירמיה משום...

10/06/2015

אורי מת"א שואל\ת באתר: 

"שאלה לגבי שיתוף מידת הרחמים בדין:

1. למה זה נקרא "רחמים"? למה דווקא "רחמים" מבטא את הפעולה שנעשית כאן?

2. מה ההבדל בין "חסד" ל"רחמים"?

3. למה "רחמים" נמצא בדרגה גבוהה יותר מ''חסד" בספירות?"

 

תשובת הרב עקיבא:

"שלום וברכה,

חסד הוא בדרך כלל בבחינת גומל חסדים כלומר, להחזיר טוב לזולת או...

לאחר כמה צעדים ראשונים בכניסתנו לעולם ההגות הקבלית, מתבקשת שאלה אם הבורא כל כך שלם – מדוע הוא ברא עולם כל כך בלתי שלם?! מדוע לא ידע עולמנו אפילו דור אחד בלי שפיכות דמים, עוני, מגפות, אסונות-טבע, וכד' וכד' וכדין היתכן כי מהורה כל-כך מושלם ייצא צאצא כל-כך פגום? או, בלשון חכמי הקבלה – מפועל השלם תצאנה...

     עם ישראל, עם-עולם, זה כארבעת אלפים שנה משמש מקור האור לאנושות בהיותו נושא בקרבו מסר אלוקי, המסר של התורה.

אומות העולם המתקדמות, למרות רגשי השנאה כלפי עמנו והתנכרות לו, (הנובעת בדרך כלל מקנאה) נאלצות להודות, כי כל הבסיס הנורמטיבי והמוסרי לקיום החברה שלהן נובע מתורת ישראל.

     היוותה התו...

30/05/2015

אורי שואל\ת באתר: 

"אמרת שאור מקיף בוטש, נכנס בכוח ומכיוון שהכלי לא רוצה בו, לא מוכן לכך, האור מסתלק מיד ומשאיר רשימו. הרשימו מעורר השתוקקות שעושה את הכלי רצוי לתפקידו. השאלה- למה שהנאצל ישתוקק אחר האור המקיף הזה כשהוא במילא לא רצה בו מלכתחילה?"

 

תשובת הרב עקיבא:

"שלום וברכה,

לא נאמר שאור מקיף גורם השתו...

30/05/2015

 

שאלה\תגובה על השיעור האחרון בנושא ידיעה ובחירה מתוך הפייסבוק:

 

"כפי שהבנתי מההרצאה, שמזה שאנו איננו יודעים את רצונו של בורא עולם , אז אנו מדמינם או חושבים שיש לנו בחירה, כי לגבנו זה ניקרא בחירה, אבל אני לא רוצה לחיות בדמיון או במחשבה שכיאילו יש לי בחירה לגבי, כי זו אשליה, לדעתי הפירוש על האימרה של ר...

מאמר "דביקות" פורסם בעיתון "האיחוד" גליון ב' תשעה באייר

מאת הגה"ח רבי עקיבא אורצל שליט"א

 

נתבקשתי לענות לשאלתכם "מה חידש בעל הסולם" ואשתדל בתשובה זו לנגוע בקצוות שולי עטרת ראשינו ותפארתנו שהאיר את העולם בתורתו ובשיטתו אדונינו מורינו ורבנו המקובל האלוקי רבי יהודה ליב הלוי אשלג "בעל הסולם זצוק"ל זיע"א.

 

...