Search
  • עטרת שלמה אשלג

כיצד ניתן להתגבר על יצר הרע באמצעות אהבת הבורא?


ראובן מרחובות שואל:

"שלום כבוד הרב, רציתי לשאול, אם אנחנו צריכים להתגבר על יצר הרע באמצעות אהבת הבורא, כיצד ניתן לזכור וליישם זאת בחיי היום יום? כיצד משלבים את הקדושה בשיגרה, שם יצר הרע נמצא בשפע?

תשובת הרב:

"שלום וברכה,

כל התורה כולה ( קיום מצוותיה ) הם התרופות נגד היצה"ר.

חז"ל כתבו, הקב"ה אומר "בראתי יצה"ר, בראתי תורה תבלין".

מעבר לימוד התורה (כמובן תורת פנימיות התורה – גם קבלה) גם לימוד הלכות בכדי שנדע באופן מעשי איך לחיות.

אי אפשר לנצח את היצה"ר אם לא יודעים איך לחיות עפ"י התורה.

#יצרהרעויצרהטוב #אהבתהבורא

15 views

© כל הזכויות שמורות. אתר זה הוקם ע"י תלמידי עטרת שלמה אשלג

צור קשר: הנכם מוזמנים לכתוב לנו בכל נושא: הצעות, תגובות, שאלות, לכתובת מייל: ateretshlomo.ashlag@gmail.com