top of page
Search
  • Writer's pictureעטרת שלמה אשלג

כיצד ניתן להתגבר על יצר הרע באמצעות אהבת הבורא?


שאל את הרב_edited.png

ראובן מרחובות שואל:

"שלום כבוד הרב, רציתי לשאול, אם אנחנו צריכים להתגבר על יצר הרע באמצעות אהבת הבורא, כיצד ניתן לזכור וליישם זאת בחיי היום יום? כיצד משלבים את הקדושה בשיגרה, שם יצר הרע נמצא בשפע?

תשובת הרב:

"שלום וברכה,

כל התורה כולה ( קיום מצוותיה ) הם התרופות נגד היצה"ר.

חז"ל כתבו, הקב"ה אומר "בראתי יצה"ר, בראתי תורה תבלין".

מעבר לימוד התורה (כמובן תורת פנימיות התורה – גם קבלה) גם לימוד הלכות בכדי שנדע באופן מעשי איך לחיות.

אי אפשר לנצח את היצה"ר אם לא יודעים איך לחיות עפ"י התורה.

22 views0 comments
bottom of page