Search
  • עטרת שלמה אשלג

האם יש הבדל בין המושג עצמותו למושג בורא?


שאל את הרב_edited.png

משה מפ"ת שואל:

"שלום כבוד הרב, מה ההבדל בין עצמותו הנזכר בהקדמה לספר הזוהר ובין הבורא הנזכר במשך לימוד הפתיחה לחכמת הקבלה?"

תשובת הרב:

"שלום וברכה,

אין הבדל אבל המונח " בורא " יכול לפעמים לכוון לספירת כתר. גם המונח " מאציל " שווה לעצמותו וגם הוא יכול לכוון לספירת כתר.

#בוראעולם #עצמותו #הזוהרהקדוש

33 views0 comments