Search
  • עטרת שלמה אשלג

האם השטן ויצר הרע הם אותו הדבר? מה ההבדל בין יצר הרע לרצון לקבל?


שאל את הרב_edited.png

רעות מגדרה שואלת:

"שלום רב עקיבא, בשיעור הקדמה לספר הזוהר הזכרת שבורא עולם ברא גם את השטן, האם השטן ויצר הרע הם אותו הדבר? מה ההבדל בין יצר הרע לרצון לקבל?"

תשובת הרב:

"שלום וברכה,

שטן, יצה"ר, ומלאך המוות וכן מקטרג כולם שווים.

רצון לקבל הוא לא יצה"ר, רצון לקבל הוא הנברא יש מאין, הוא כלי הרוחני, כמו בית קיבול שע"י מקבלים את האור ( שפע )."

#יצרהרעויצרהטוב

34 views0 comments