Search
  • עטרת שלמה אשלג

האם השטן ויצר הרע הם אותו הדבר? מה ההבדל בין יצר הרע לרצון לקבל?


רעות מגדרה שואלת:

"שלום רב עקיבא, בשיעור הקדמה לספר הזוהר הזכרת שבורא עולם ברא גם את השטן, האם השטן ויצר הרע הם אותו הדבר? מה ההבדל בין יצר הרע לרצון לקבל?"

תשובת הרב:

"שלום וברכה,

שטן, יצה"ר, ומלאך המוות וכן מקטרג כולם שווים.

רצון לקבל הוא לא יצה"ר, רצון לקבל הוא הנברא יש מאין, הוא כלי הרוחני, כמו בית קיבול שע"י מקבלים את האור ( שפע )."

#יצרהרעויצרהטוב

25 views

© כל הזכויות שמורות. אתר זה הוקם ע"י תלמידי עטרת שלמה אשלג

צור קשר: הנכם מוזמנים לכתוב לנו בכל נושא: הצעות, תגובות, שאלות, לכתובת מייל: ateretshlomo.ashlag@gmail.com